Arkeolog med stor erfarenhet av att leda projekt

Ref 211-153-2022

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Ekonomiska museet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet, Tumba bruksmuseum samt uppdragsverksamheten Arkeologerna.
Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Arkeologerna, som är en del av Statens historiska museer, är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi söker nu en

ARKEOLOG med mångårig erfarenhet av att leda projekt. Vi söker dig som har en akademisk examen med inriktning på förhistorisk arkeologi, särskild tonvikt på stenålder.

Arbetsuppgifter
Som arkeolog kommer du att delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av den arkeologiska processen. I samarbete med övriga arkeologer och specialister kommer du även att bidra till vetenskaplig publicering och metodutveckling.

Arbetsuppgifterna omfattar handläggning- och projektplanering, anbudskrivande, fältarbete, rapportering och publicering. Därtill ingår samordnande arbetsuppgifter, utvecklingsarbete, projekt- och utredningsarbete, förbättringsarbete, ledning eller att biträda med ledning av arkeologiska projekt så att uppsatta mål nås. Projekten kan komma att beröra flera arkeologiska tidsperioder men huvudinriktningen är stenålder.

Tjänsten innebär omfattade kontakter med olika uppdragsgivare och myndigheter. Samordning, lösningsinriktning, effektivitet och tydlighet kommer vara avgörande för att lyckas med tjänsten. Arbetet innefattar ett regionövergripande arbetssätt där resor och övernattningar ingår i arbetet.

Kvalifikationer
Du ska ha en akademisk examen (meriterande med en högre akademisk examen) i arkeologi inom förhistoria, gärna med inriktning på stenålder. Omfattande dokumenterad erfarenhet av att skriva arkeologiska rapporter och flerårig erfarenhet som arkeologisk projekt- och fältarbetsledare är ett krav. Du skall även ha god kunskap om stenteknologi och analyser av fyndmaterial från stenålder, såsom sten och keramik.

Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att skriva texter och ha publicerat såväl populärvetenskapliga som vetenskapliga produktioner baserade på förhistoriska undersökningar. Vi ser gärna att du är med och utvecklar vår verksamhet inom detta område. Meriterande är om du har arbetat inom andra områden såsom inom kulturmiljövården, MKB och utredningar.

Du har mycket god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper.

Erfarenhet av att arbeta med Intrasis är meriterande.

I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper
Du ska ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga liksom driven i att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen måste du vara ansvarskännande, lyhörd, noggrann, strukturerad och ha god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du ska ha ett övergripande syn- och arbetssätt men även kunna ta dig an detaljfrågor. Vi kommer lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare, med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Din placeringsort är vid Arkeologernas kontor i Göteborg. Det kan bli aktuellt med resor till Arkeologernas övriga tre regioner.

Övrig information
Utöver att bifoga CV/meritförteckning samt publikationsförteckning bör sökande åberopa upp till fem rapporter/publikationer.
Din ansökan vill vi ha senast 2 mars 2022. Gå in på SHM:s hemsida som du hittar här och klicka på knappen ”Ansök” längst ner till höger.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Bo Kölqvist
Regionchef
010-480 81 91
bo.kolqvist@arkeologerna.com

Kicki Nylander
HR-specialist
08-519 556 08
kicki.nylander@shm.se

Petra Nordin
Facklig representant SACO
010-480 82 04
petra.nordin@arkeologerna.com