Arkeolog/projektledare vikariat

Ref 211-1102-2021

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Ekonomiska museet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet, Tumba bruksmuseum samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Arkeologerna är en ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.
Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi söker nu en

Arkeolog/Projektledare – vikariat

Arbetsuppgifter
Som arkeolog kommer du att delta i alla delar av den uppdragsarkeologiska processen. I samarbete med arkeologer och naturvetenskapliga specialister kommer du att bidra till vetenskaplig publicering och metodutveckling.
Arbetsuppgifterna omfattar handläggning och projektplanering, anbudskrivande, fältarbete, rapportering och publicering. Därtill ingår ledning, eller att biträda med ledning, av arkeologiska projekt, så att uppsatta mål nås. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder, men huvudinriktningen är järnålder och historisk tid. Tjänsten innebär kontakter med uppdragsgivare och myndigheter. Samordning, lösningsinriktning, effektivitet och tydlighet kommer vara avgörande för att lyckas med tjänsten. Arbetet är regionövergripande.

Kvalifikationer
Du ska ha examen i arkeologi inom förhistoria eller medeltid/historisk tid.
Det är meriterande om du har varit projektledare eller biträdande projektledare i arkeologiska KML-projekt, och om du har författat arkeologiska rapporter för sådana uppdrag. Erfarenhet av förmedling och utåtriktad programverksamhet i museimiljö är meriterande.
Flerårig erfarenhet av arkeologiskt fältarbete är ett krav. Erfarenhet av arkeologiska utredningar är meriterande. Erfarenhet av att arbeta med Intrasis är meriterande. Körkort för personbil är ett krav.
Erfarenhet av arkeologisk provtagning, provhantering och laborativt arbete är meriterande.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Arbetet innebär nära kontakt med medarbetare och regionchef i projekt, som måste skötas affärsmässigt. Du ska ha ett självständigt och strukturerat arbetssätt, samt ha god förmåga att organisera ditt arbete. Du ska ha dokumenterad förmåga att uttrycka dig i skriven text på svenska.
Du måste vara ansvarskännande, lyhörd, noggrann, och ha mycket god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du ska ha ett övergripande synsätt och arbetssätt, men även kunna ta dig an detaljfrågor.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och är ett vikariat under ett år, eventuellt med möjlighet till förlängning. Vikariatet påbörjas i februari 2022, eller med start efter överenskommelse. Placeringsort är vid Arkeologernas kontor i Stockholm (Hägersten). Tjänsteresor med övernattningar inom Svealand och nedre Norrland är vanligt förekommande, och även tjänsteresor till Götaland kommer att förekomma.
Vi vill ha din ansökan senast 2022-01-16. Du ansöker genom att klicka på knappen ”Ansök” längst ner till höger på sidan som du hittar här.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Johan Anund
Regionchef
010-480 80 61
johan.anund@arkeologerna.com

Kicki Nylander
HR-specialist
08-5195 56 08
kicki.nylander@shm.se

Tyra Ericson
Facklig företrädare SACO
010-480 82 41
tyra.ericson@arkeologerna.com