Arkeolog tillsvidareanställning Mölndal

Ref 211-632-2019

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.  Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala. 

Vi är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum.

Vi söker dig med erfarenhet av stadsarkeologi och flera års erfarenhet av att delta i och leda projekt.

Arbetsuppgifter
Som arkeolog kommer du att delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag. Delta i projektplanering, skriva anbud, fältarbete, dokumentation, rapportering och publicering. Du kommer att delta i fältarbete under stor del av året.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ledning eller biträdande ledning av arkeologiska projekt så att uppsatta mål nås. Dessutom ingår handläggning av ärenden i arbetsuppgifterna. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid men din huvudinriktning kommer att vara historisk arkeologi, specifikt stadsarkeologi. Vi söker en person som har särskilda kunskaper om föremål, speciellt medeltida och historisk keramik.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen med inriktning arkeologi. Du har god kännedom om de arbetsmoment som ingår i arkeologisk uppdragsverksamhet och dokumenterad erfarenhet av att planera och leda komplexa undersökningar av lämningar från medeltid och historisk tid. Du har dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter. God erfarenhet av digital dokumentationsteknik är nödvändig och erfarenhet av ärendehandläggning inom kulturmiljövården är meriterande.

Du får gärna vara intresserad av att driva egna forskningsidéer och tillföra nya perspektiv. Du har god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper.

Det är meriterande om du redan har arbetat hos Arkeologerna och är insatt i våra arbetsmetoder och system.

I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper
Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet. Som projektledare ser du vikten av affärsmässighet och att skapa goda kontakter med exploatörer och länsstyrelsen.

Du har god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen är du även ansvarskännande, noggrann, strukturerad, har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Ditt tjänsteställe kommer att vara i Mölndal men då regionen är stor förekommer ofta resor och övernattningar. Arbete kan även komma att utföras i andra delar av Sverige vilket då kan medföra veckovis bortavaro.

Upplysningar om tjänsten lämnas av regionchef Bo Kölqvist, tel. 010-480 81 91. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41 (vecka 26) och Petra Nordin, tel. 010-480 82 04 (vecka 27).

Välkommen med din ansökan!  Ansök här

Kontaktpersoner

Bo Kölqvist
Regionchef
010-480 81 91
bo.kolqvist@arkeologerna.com

Emelie Gloza
HR-specialist
08-519 556 07
emelie.gloza@shm.se

Tyra Ericson
Facklig företrädare SACO
010 4808241
tyra.ericson@arkeologerna.com