Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.  Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum.

Vi söker dig med erfarenhet av uppdragsarkeologi!

Arbetsuppgifter

Som arkeolog kommer du att delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag såsom att delta i projektplanering, fältarbete, dokumentation, rapportering och publicering. Du kommer att delta i fältarbete under stor del av året. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ledning eller biträdande ledning av arkeologiska projekt så att uppsatta mål nås. Dessutom ingår handläggning av ärenden i arbetsuppgifterna. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid men din huvudinriktning kommer att vara förhistorisk arkeologi.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med inriktning arkeologi. Du bör ha medverkat vid undersökningar av boplatser. Du har god kännedom om de arbetsmoment som ingår i arkeologisk uppdragsverksamhet. Meriterande är om du har erfarenhet av att planera och leda undersökningar av lämningar från förhistorisk tid.

Du har dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter på svenska. God erfarenhet av digital dokumentationsteknik är nödvändig och erfarenhet av ärendehandläggning inom kulturmiljövården är meriterande.

Du får gärna vara intresserad av att driva egna forskningsidéer och tillföra nya perspektiv. Du har god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper. Det är meriterande om du redan har arbetat hos Arkeologerna och är insatt i våra arbetsmetoder och system.

I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet. Som projektledare ser du vikten av affärsmässighet och att skapa goda kontakter med exploatörer och länsstyrelsen.

Du har god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen är du även ansvarskännande, noggrann, strukturerad, har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsterna är på heltid och gäller ett antal vikariat under 2019 med tillträde snarast eller efter överenskommelse. Vikariaten är av varierande längd, mellan 4 till 9 månader. Ditt tjänsteställe kommer att vara i Lund men då regionen är stor förekommer resor och det kan undantagsvis bli aktuellt med övernattningar.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av regionchef Hélène Borna-Ahlkvist, tel. 010-480 82 32. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Kicki Nylander, tel. 08-519 556 08. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Din ansökan med CV skickas senast den 2019-01-25 till Statens historiska museer, registrator@shm.se. Ange diarienummer 211-17-2019 i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.