Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljövård med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler och på våra utgrävningar samt digitalt.

Arbetsuppgifter

Vi söker arkeologer för 2018 års fältarbetssäsong. Arbetsuppgifterna består i att delta i arkeologiska undersökningar, och i detta kan ingå bland annat dokumentation och publikt arbete. Undersökningarna kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid.

Kvalifikationer

Du bör ha akademisk examen med huvudinriktning i arkeologi eller medeltidsarkeologi/historisk arkeologi samt gärna tidigare erfarenheter från fältarkeologisk undersökningsverksamhet. Har du även erfarenhet av att leda arkeologiska undersökningar eller av ärendehandläggning inom kulturmiljövården är detta meriterande. God kännedom om digital dokumentationsteknik är också meriterande. Vi förutsätter att du har en god samarbets- och organisationsförmåga. Det är en fördel om du har B-körkort.

Anställningen

Tillträde till tjänsterna är under mars eller senare, dock senast i november. Anställningens längd kan variera. Stationeringsorter är Linköping, Lund, Mölndal, Hägersten (Stockholm) eller Uppsala. Ange i ansökan under vilken period och vid vilket/vilka kontor du kan arbeta.

Kontaktpersoner

För mer upplysningar om tjänsten kontakta Johan Anund, Stockholm och Uppsala 010-480 80 61, Hélène Borna-Ahlkvist, Lund 010-480 82 32, Pia Nilsson, Linköping 010-480 81 62 eller Bo Kölqvist, Mölndal 010-480 81 91.

Facklig företrädare

Facklig företrädare är Tyra Ericson, SACO-S, 010-480 82 41.

Anställningsvillkor

För mer info om anställningsvillkor kontakta Emelie Gloza, personalspecialist, 08-519 556 07.

Din ansökan med CV skickas senast den 27 februari 2018 till Statens historiska museer, registrator@shm.se. Ange diarienummer 211-19-2018 i din ansökan och uppge diarienumret, namn och önskemål om ort/orter i ämnesraden i ditt e-postmeddelande.