Är du en fena på ekonomi- och verksamhetsstyrning och målinriktad? Gillar du att kommunicera ekonomifrågor på ett lättförståeligt sätt samtidigt som du är en lagspelare. Just nu söker vi en controller till vår spännande verksamhet.

Arkeologerna bedriver en modern och effektiv konsultverksamhet inom arkeologi och kulturmiljö med hög ambition att förmedla och skaffa ny kunskap om vårt förflutna.

 Vi består av drygt 100 medarbetare som är fördelade på våra fem kontor i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund och Mölndal. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och vi omsätter årligen c:a 140 Mkr.

 Arkeologerna är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet, Hallwylska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skoklosters slott och Tumba bruksmuseum.

 Vår vision är att historia ska inspirera människor att vara aktiva i samtiden för att forma framtiden.

 Arkeologernas verksamhet

Arkeologerna ansvarar för att bygga kunskap om, kontextualisera och tillgängliggöra de materiella och immateriella kulturarv som ingår i myndighetens arkeologiska uppdragsverksamhet. En förutsättning för att vinna uppdrag i konkurrens är att Arkeologerna bedriver modern och effektiv arkeologi med efterfrågad vetenskaplig ambition och rationella metoder. All verksamhet inom Arkeologerna bedrivs med full kostnadstäckning genom externa uppdrag.

Arkeologernas verksamhet är indelad i geografiska områden med kontor i Lund, Mölndal, Linköping, Stockholm och Uppsala och arbetar med kulturmiljöer i hela landet. Därutöver har vi en matrisenhet med experter på redaktionellt arbete och dokumentation/GIS. Vi äger (och säljer) även ett GIS verktyg utvecklad speciellt för arkeologiskt arbete (Intrasis).

Arbetsuppgifter

Som controller har du styrnings- och uppföljningsansvar för Arkeologernas resultat och budget. Du ingår i Arkeologernas ledningsgrupp och rapporterar direkt till chefen för Arkeologerna.

Uppdraget omfattar bland annat att:

  • utveckla Arkeologernas ekonomi- och verksamhetsstyrning och verka för att nå de uppsatta målen
  • agera projektledare i processer och rutiner för att hitta bättre verktyg för styrning och uppföljning av projekten, för projektledare och ledning
  • koordinera och stödja ekonomihandläggarnas arbete inom Arkeologerna
  • ge stöd och förse ledning med analyser och uppföljningar av verksamhetens ekonomiska status och utveckling
  • utarbeta, implementera och utbilda i interna riktlinjer och anvisningar inom verksamhetsstyrnings- och ekonomiadministrativa området
  • ge stöd och upplysningar till organisationens medarbetare och skapa förutsättningar för god efterlevnad av gällande ekonomiadministrativa regler, policys och riktlinjer
  • samordna resultat-/budget-/prognosarbete
  • ansvar för månads-/tertial-/årsrapportering
  • vara Arkeologernas kontaktperson gentemot myndigheten i ekonomirelaterade frågor
  • ansvar för kontakt med revisorerna

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som aktivt vill vara med och driva vår verksamhet mot uppsatta mål. Du har intresse och dokumenterat god erfarenhet av arbete med att nå finansiella mål och redovisning, gärna i affärsdrivande verksamhet. Vi förutsätter att du har kunskaper i Agresso då det är vårt ekonomisystem. Erfarenhet av att självständigt leda ekonomiarbete och kunskaper inom projektdriven organisation är meriterande. Vi ser även gärna att du har erfarenhet av verksamhetsutveckling och inte räds för att komma med förbättringsförslag och egna lösningar.

Du ska ha en akademisk examen inom ekonomi.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. I din roll som controller är det viktigt att du är mål- och resultatinriktad, har ett strategiskt helhetstänk och ett engagemang för hela vår organisation och dess olika uppdrag. Vi vill att du är en analytisk lagspelare med affärsmässig förmåga. Du är en god lyssnare och förstår verksamhetens behov samt kan kommunicera ekonomifrågor på ett lättförståeligt sätt. Det krävs att du arbetar strukturerat och har god förmåga att se och ta tillvara på möjligheter till utveckling och förbättringar. Du är proaktiv och konsultativ i kontakt med ledning, projektledare och ekonomihandläggare.

Anställningsvillkor

Tjänsten är tillsvidare och på heltid och vi tillämpar provanställning. Tjänsten är placerad i Stockholm.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av chefen för Arkeologerna Irja Lööw, tel. 010- 480 80 02. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av HR-specialist Kicki Nylander, tel. 08-519 55 608, kicki.nylander@shm.se. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41, tyra.ericson@arkeologerna.com.

Din ansökan med CV skickas senast 2018-12-16 till Statens historiska museer, registrator@shm.se. Ange diarienummer 211-1055-2018 i din ansökan och skriv detta samt ditt namn i ämnesraden i ditt e-postmeddelande. Ansökan kan även skickas till Statens historiska museer, Registrator, Box 5428, 114 84 Stockholm. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.