Bli arkeolog för en dag, hitta spännande fynd, prova på forntida hantverk och ta del av föredrag och guidade visningar. Sista söndagen i augusti anordnades Arkeologidagen runt om i Sverige och den lockade många besökare.

Förberedelser pågår inför visningar av Nya Lödöse. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Spåren från det förflutna och människorna som levde här för tusentals år sedan finns kvar runt omkring oss. Föremål och fornlämningar berättar om deras vardag, det kan handla om allt ifrån vikingatida boplatser, järnåldersgravar, medeltida trädgårdar till smycken, ben och skeppsvrak.

Under årets Arkeologidag den 27 augusti stod över 60 aktiviteter på programmet. Tanken var att visa hur arkeologin kan hjälpa människor att förstå och tolka historien och att sprida kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer. Arkeologerna anordnade en rad spännande aktiviteter på olika platser. Från föredrag och guidade visningar till möjligheten att bli arkeolog för en dag och se vad som gömmer sig under jorden eller prova på forntida hantverk.

I Göteborg kunde de som ville följa med på guidade visningar av medeltidsstaden Nya Lödöse. Dessutom fick barn besöka krukmakarens verkstad och prova på att göra sina egna Nya Lööse-tryck i lera och ta med hem. Förbokade besökare fick delta en stund och vara med och gräva på en yta. Vi hade deltagare i alla åldrar, för de yngsta var den pipande metalldetektorn kanske mer intressant än att ligga på knä och krafsa i jorden. Att hitta kotänder var också helt lyckat. De något äldre deltagarna fick både ett litet smakprov på utgrävningsteknik och möjlighet att fråga och diskutera med arkeologer.

I Göteborg kunde unga och gamla bli arkeologer för en dag. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

I Kalmar berättade arkeologen Stefan Larsson om de senaste årens arkeologiska undersökningar av Kalmar gamla stad och i Kalmarsundsparken. Föredraget ”Kalmar Gamla stad ur arkeologiskt forskarperspektiv” arrangerades i samarbete med Kalmar slott.

Och i Österåker kunde de intresserade lyssna på arkeologen Niclas Björck när han berättade om hur människorna levde för 6 000 år sedan. Han ledde den uppmärksammade undersökningen i Tråsättra 2016.

Pär Karlsson berättar om georadar och metalldetektering i Pryssgården i Norrköping. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

I Norrköping berättade arkeologen Maria Petersson om vårens undersökningar i Fiskeby. Pryssgården i Norrköping är en av Östergötlands mest intensiva fornlämningsmiljöer. Här finns ett stort antal gårdar från bronsålder och äldre järnålder i skuggan av landets mest omfattande hällristningslokaler: Himmelstalund, Ekenberg och Leonardsberg.

Arkeologerna Pär Karlsson och Marita Sjölin berättade också om hur georadar och systematisk metalldetektering används i årets förundersökningar i Pryssgården. Vi visade fynd från undersökningarna, bland annat en liten holkyxa från yngre bronsålder, likarmade spännen från 550-talet e Kr, keramik och malstenar.

Och i Linköping kunde besökare följa med på en vandring på spaning efter byggboomen i 1700-talets stad under ledning av arkeologen Göran Tagesson.

I Skåne anordnades en rundtur och kulturvandring i Vombsjösänkan. Här finns tidiga spår av människor när isen försvann för 15 000 år sedan och de första jordbrukarna började odla där för 6 000 år sedan. Besökarna kunde ta med egna fynd att visa arkeologen och passa på att prova på en liten stenåldersfika.