Området vid Häljarps by i Landskrona var för länge sedan en forntida havsvik där människor bodde under stenåldern. Spår av en flera tusen år gammal boplats undersöks under 2020.

Läs mer i Mänskliga spår vid en forntida havsvik