Fiskfjäll i centimeter tjocka lager eller skikt.  Fyndet kommer från ett av de  över 8000 är gamla mesolitiska husen från Ljungviken i Blekinge. I provet fanns uppskattningsvis 2400 fiskfjäll och utgör endast en mindre del av ett lager med en massa fjällad eller på annat sätt hanterad fisk från vad vi tolkat som köksdelen av flera hus. De fjäll som har varit möjligt att identifiera så kommer alla av karpfisk som braxen eller mört. Det gyttjelager som täckte boplatsen är surt med lågt pH vilket har medfört dåliga bevaringsförhållande för ben medan annat organiskt som trä och fiskfjäll har bevarats väl.