Överarmsben av häst. Det här är ett av många av hästben som hittats i flera gropar från 1300–1800-tal vid trafikplats Vellinge i Skåne. Att  de visserligen relativt få benen nästan alla kommer från häst är ovanligt och skiljer sig från det avfall vi vanligen hittar på bytomter och tyder på att benen kommer från speciella aktiviteter. Möjligen är det så att flertalet gropar med hästben utgör spår efter att man har hanterat hästkadaver av rackare och avfall som betraktades mer orent.

Mätningar av stabila isotoper (15N) visar att hästarna har utfodrats med välgödslat foder, särskilt hästarna från 1700–1800-tal som har fått mycket havre eller andra grödor i krubban.