En hel hög fårben. Det rör sig om en lite märklig deposition i en härd från vikingatida och medeltida Norrtil utanför Sigtuna. Benen kommer från minst sex får och utgörs endast av fram- och bakbenen bortsett från de nedre delarna av benen med klövarna och alltså inga ben från kotraden (bortsett från korsben) och delar från huvudet. Inga ben från andra djur förekommer tillsammans med fårbenen. Alla ben är brända eller de har inte styckats och märgspaltats eller blivit gnagda av hundar som övriga ben från boplatsen. I nuläget oklart vad för aktivitet fårben representerar och är något av ett mysterium utan tydliga paralleller.