Lårben och tarsometatarsus från benen av en sparvhök. De övre gulbruna benen kommer ett grophus i Öllsjö utanför Kristianstad som undersöktes hösten 2020. I ett annat hittades även ben som troligen är duvhök. I just grophus från vikingatid har rovfågelben påträffats på andra platser som Gamla Uppsala och Östra Grevie. Kanske fungerade grophusen som ett slags voljärer? Någonstans måste de ju haft sina jaktfåglar.