Trafikverket ska bygga ut Lommanbanan och därför undersöks ett område nära Stävie utanför Lund i sydvästra Skåne. Här har troligen två hus stått under bronsålder, där människor levde, brukade jorden och höll husdjur. Platsen övergavs så småningom men kan tagits i bruk på nytt under yngre järnålder.

Läs mer i Bronsåldershus grävs fram i Stävie