Bok

Publikation

Arkeologi i Östergötland 2020

Bok, 2020. Morgonrodnad i vikingabygd.

Nyhet 2018.01.11

Växjö, Kalmar och Smålands tidigaste urbanisering

Ta del av de senaste årens undersökningar i Växjö, Kalmar och på Kalmar slott.

Nyhet 2017.12.11

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

Flera spännande undersökningar har gjorts i Rasbo i Uppland. Nu kommer resultaten.