Under 2019 pågick en utgrävning av ett stort gravfält från vikingatid med över 150 gravar. Undersökningen var den största i sitt slag i Östergötland det året.