I Enköping pågick under 2017 och 2018 en stor utgrävning av den medeltida staden. Projektet är ett samarbete mellan Arkeologerna och Upplandsmuseet.