Totalt ska över 200 platser längs med höghastighetsnätet Ostlänkens kommande sträckning undersökas. Dels tar forskarna pollenprover och dels undersöker de den så kallade strandförskjutningen.