Du vet väl om att du kan lyssna på föreläsningar och höra arkeologerna berätta om vad de hittat i jorden, gömda skatter och intressanta projekt i Arkeologernas podcast? 

I Motala har en av Sveriges största arkeologiska undersökningar pågått länge och en unik stenåldersboplats som är mellan 9 000–6 000 år gammal sett dagens ljus. Snart kommer slutrapporten men under tiden kan du lyssna på vad arkeologerna hittat som som väckt internationellt intresse.

Läs mer om utgrävningen i Motala här.


https://soundcloud.com/arkeologiuv/motala-podd08

 

https://soundcloud.com/arkeologiuv/motala-tolkning-och-omtolkning

 

https://soundcloud.com/arkeologiuv/arkeologi-vid-motala-str-m-3

https://soundcloud.com/arkeologiuv/arkeologi-vid-motala-str-m-2

https://soundcloud.com/arkeologiuv/motala-podd04

https://soundcloud.com/arkeologiuv/arkeologi-vid-motala-str-m

https://soundcloud.com/arkeologiuv/att-verleva-vid-motala-str-m