Östergötlands museums Cnattigiuspriset går till Göran Tagesson på Arkeologerna. Han får bland annat priset för sin ”förmåga att göra de ibland komplexa arkeologiska resultaten begripliga”.

Arkeologen och docenten Göran Tagesson har under flera år forskat om Linköping och Östergötlands historia och lett många arkeologiska undersökningar i länet. Hans avhandling Biskop och stad – aspekter på urbanisering och sociala rum i medeltidens Linköping bygger på samtliga arkeologiska undersökningar av det medeltida Linköping fram till år 2000.

Sedan 1989 delas priset ut till en forskare, organisation eller museiman som arbetat med främst östgötsk historia, konst och kulturmiljövård. I motiveringen står det att Göran Tagesson får priset för ” att med pedagogisk skicklighet, genom åren berättat om resultaten av forskning och arkeologiska undersökningar” och att han är ”en mycket uppskattad föredragshållare och skribent.”

– Det är så klart jätteroligt och ett erkännande. Det har inte varit så många arkeologer tidigare som fått det så det är kul, säger Tagesson och skämtar om att han får det för ”lång och trogen tjänst”.

Han menar att kombinationen fältarkeologi, forskning och förmedling är särskilt viktig.

– Jag tycker publik verksamhet är jätteroligt och där har tiden äntligen hunnit ifatt för nu är det en integrerad och legitim del av vårt arbete. Jag började redan på 80-talet, men kom man på måndagsmorgonen och hade varit med i tidningen så var jargongen att man var lite av en ”linslus”. Här har det skett en enorm förändring.

Göran Tagesson har arbetat på Arkeologernas Linköpingskontor i många år. I 30 år har han forskat om  Linköping och Vreta kloster och kombinerat byggnadsarkeologi, historia och kartstudier. För närvarande driver han forskningsprojektet ”Hus och hushåll i svenska städer 1600-1850” tillsammans med historikern Dag Lindström vid Uppsala universitet där han studerar hus och människor i Linköping och Kalmar.

– Projektet har vuxit fram som en spinoff från de stora undersökningarna i Kalmar jag ledde för ett par år sedan. Vi kombinerar arkeologi med historia genom att gå framåt i tiden till 1800-talet, och undersöker hus under marken liksom byggnader som står kvar. Gensvaret från historikerna är stort.

Under hösten arbetar han med en undersökning i Vreta kloster, där det gamla klostermagasinet från 1200-talet ska omvandlas till ett modernt besökscentrum. Just i dagarna har man hittat omfattande rester efter ytterligare huslämningar från medeltiden. Följ arbetet på Arkeologernas blogg.

Hur ser prisutdelningen ut?

– Jag tror att man får en mindre summa pengar och sedan är det en högtidlig ceremoni på länsmuseet på söndag. Då kommer jag hålla en föreläsning om arkeologi i Linköping för den som vill komma och lyssna.

Tid: Söndagen den 3/12 kl 14.00
Plats: Östergötlands museum, Sal B, Wallenbergsalen

Läs mer om Cnattigiuspriset.