Alexander Jarc är Arkeologernas ekonomicontroller, stationerad i Stockholm.