Är Fil. kand. och doktorand. Särskild kompetens inom historisk arkeologi, urban arkeologi, trädgårdsarkeologi. Hon har också lång erfarenhet av kyrko- och kyrkogårdsundersökningar och torplämningar, bytomter, boplatser. Specifik period är förhistorisk tid, medeltid – tidigmodern tid.