Har mångårig erfarenhet som arkeolog och projektledare. Fil. dr. med inriktning mot järnålder, i synnerhet boplatser/gårdar samt gravar från denna tid.