Caroline Strandberg är GIS-arkeolog på enheten Redaktion och teknik och stationerad i Stockholm/Uppsala.