Har mångårig erfarenhet som arkeolog och projektledare. Fil. mag. med särskild inriktning mot boplatslämningar, ritualer och rituella lämningar samt avfallshantering från stenålder, bronsålder och järnålder. Specialområde är även kulturhistoriska bebyggelse- och landskapsöversikter.