Mycket erfaren arkeolog och projektledare med Fil. kand. som dessutom är doktorand. Specialområden är gårdsmiljöer på landsbygden i perioderna yngre järnålder till tidig modern tid och vattenkvarnar. Har deltagit och varit projektledare i flera större arkeologiska projekt bland annat utgrävningar i Gamla Uppsala.