Linda Andersson är IT-arkeolog på enheten Redaktion och teknik och stationerad i Mölndal.