Erfaren arkeolog och projektledare. Fil. kand. med inriktning mot främst yngre järnålder/gravfält, begravningsplatser men även tidig medeltid och kultplatser från bronsålder-järnålder.