Erfaren arkeolog med Fil. mag. Särskild inriktning mot metalldetektering, slagfältsarkeologi, boplatser, bytomter och gravfält med kompetens i datering från bronsålder till medeltid.