Har lång och bred erfarenhet och arkeologi och keramikanalysering. Fil.kand och doktorand med inriktning mot tidsperioderna yngre järnålder – tidigmodern tid. Specialkompetens inkluderar keramikanalys, urbanisering/städer, kontextuell arkeologi, undersökningsmetodologi, kultplatser och föremålsfynd.