Erfaren arkeolog med bred kompetens och erfarenheter i projektledning. Fil. mag. och doktorand.