Sebastian Liahaugen är GIS-arkeolog på enheten Redaktion och teknik och stationerad i Lund.