Fil.mag. och erfaren arkeolog. Särskild kompetens och inriktning inkluderar bebyggelseforskning, boplatser, gravfält, bytomter, stads- och tidigurbana miljöer, senvikingatida och medeltida keramik, stratigrafi. Främst fokus på tidsperioder som yngre järnålder, medeltid och tidigmodern tid.