Fil.mag. och erfaren arkeolog med inriktning mot bytomter, stads- och tidigurbana miljöer. Specialistkompetens gällande senvikingatida och medeltida keramik, stratigrafi samt kontextuell arkeologi. Främst fokus på tidsperioderna medeltid och tidigmodern tid.