Fil. kand. och erfaren arkeolog. Kompetens/inriktning främst på icke-järnmetallurgiska processer, boplatser, gravar, torplämningar, yngre stenålder, yngre bronsålder, järnålder och tidigmodern tid.