Ylber Qallaki är GIS-arkeolog på enheten Redaktion och teknik och stationerad i Linköping.