Om blommande städer och vikingatida gårdar. Lördagen den 16 september deltar Arkeologerna på Sveriges största bomässa Vallastaden 2017 i Linköping. 

Klosterträdgårdar, odlingar mitt i stan och grönskande granntäppor. Det senaste decenniet har forskning om forntida trädgårdsodling kastat nytt ljus över trädgårdsväxternas historia. Hortikulturen i Sverige är betydligt äldre än man tidigare trott. Det var stadsbor, främst kvinnor som bidrog till spridning och utveckling av trädgårdar. Odlingar som försörjde hushållen med grönsaker och örtkryddor, men även medicin.

Jens Heimdahl arbetar som arkeobotaniker och forskar om trädgårdsodling, mat, dryck och medicin i äldre tid. I helgen besöker han Sveriges största bomässa och berättar spännande historier om stadsodling.
Tid och plats: 12.45-13.30, i Stora salen, Expoarenan.

Jens Heimdahl undersöker marken i jakten på frön i Inre hamnen i Norrköping. Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Bodde det vikingar här för tusen år sedan? En spännande utgrävning vi berättar om är den som gjordes av en vikingatida gård i Valla. Ett antal unika arkeologiska fynd förmedlar en spännande historia och ett urval av dessa visas på lördag. Samtidigt får vi ta del av hur utgrävningen gått till, vilka växter som odlades på gården och annat intressant från vikingatiden.
Arkeologen Katarina Sköld berättar.
Tid och plats: 13.30-15.00, Parken Paradiset

Såg det ut så här i Valla på vikingatiden? Rekonstruktion av en järnåldersgård.