Ett FoU projekt har gått i hamn! Gunhild Eriksdotter och vår arkeolog Mats Anglert har sammanställt en Idéskrift om en utvecklad byggnadsarkeologi. I boken ”Människor byggnader sammanhang” lägger författarna grunden för en byggnadsarkeologi med utgångspunkt i människan och boendet. En tankeväckande bok, med fokus på byggnaders biografi och vad de kallar bo-perspektivet, som också är vacker och öppnar för inspiration över traditionella ämnes- och branschgränser.

Boken är utgiven av Riksantikvarieämbetet och kan laddas ner eller köpas print-on-demand på Samla.