Vår osteolog Caroline Ahlström Arcini har skrivit en ny bok ”The Viking Age: A Time with Many Faces”, där flera års samlad forskning kring vikingatida människor presenteras. Utifrån osteologiska material diskuterar Caroline olika aspekter av demografi och hälsa.

I boken lyfter Caroline Ahlström Arcini även fram effekter av migration, från spridning av sjukdomar till flyttningsmönster och hur människor integrerades i samhället. Omslaget visar ett suggestivt foto av ett manskranium, där de slipade framtänderna väcker nyfikenhet! Hela boken är snygg och pedagogiskt illustrerad – illustratör är Staffan Hyll.

Forskningen har bedrivits med externa medel och boken är utgiven av Oxbow books. Den kan beställas direkt från förlaget eller på Adlibris eller Bokus.