Ett 3 000 år gammalt fingeravtryck, dekorerade stenåldersfiguriner, vikingatida båtgravar och medeltida vrak. Har du sett SVT:s ”Historien om Sverige”? Är du nyfiken på att få veta mer om vad som händer inom arkeologin? I vår nya tidskrift kan du läsa om de senaste årens spännande upptäckter och resultat.

Flera olika omslag som ligger ovanpå varandra, med bilder från utgrävningar
Läs om intressanta fynd, undersökningar och resultat. Vad har vi hittat i jorden de senaste åren? Foto: Henrik Pihl, Arkeologerna CC BY

– Arkeologerna arbetar varje dag, året runt med att få fram ny kunskap om Sveriges historia. Olika platser undersöks i fält, vi hittar nya fynd och får en bättre bild av människornas levnadsvillkor. Nu har vi samlat några av de senaste årens resultat i en tidskrift, säger Irja Lööw, chef för Arkeologerna, Statens historiska museer.

Arkeologerna utför flera hundra undersökningar varje år. I tidskriften ”Arkeologerna – nya rön från norr, syd, väst och öst” kan du läsa om spännande fynd och intressanta upptäckter, berättat av arkeologerna själva. Vi gör nedslag på över 30 olika platser och undersökningar runt om i Sverige.

Här får du veta mer om hundratals ornerade figuriner funna på en 8 000 år gammal boplats, ett 3 000 år gammalt fingeravtryck och ett nyligen undersökt vikingatida bygdegravfält eller vraken efter två medeltida koggar. Men även om köksväxternas historia, vad små pollenkorn kan berätta om livet förr och hur 3D-modeller från utgrävningar bidrar till ny kunskap.

– Vi har ett uppdrag att nå ut med nya rön och ny kunskap i god tid till en historieintresserad allmänhet. Urvalet speglar hur vår verksamhet sett ut den sista tiden, med en spridning inom olika tidsperioder men också geografiskt, i en strävan att synliggöra hela landets arkeologi, säger Carina Bramstång Plura, arkeolog och en av redaktörerna för tidskriften.

Följ med in i arkeologins spännande värld och läs om allt ifrån en nyligen undersökt kåtatomt i norr till stenålderns palissader i söder! Tidskriften beställer du enkelt via vår bokhandel.

Faksimiler: Lena Troedsson, Arkeologerna