Paleoekolog/Arkeobotaniker till Arkeologerna i Lund

Ref 211-356-2022

Statens historiska museers uppgift är att främja kunskapen och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv som myndigheten förvaltar. Vår verksamhet ska vara en angelägenhet för alla människor i samhället. Hos oss finner du en familj av välkända museer: Ekonomiska museet – Kungliga myntkabinettet, Hallwylska museet, Historiska museet, Livrustkammaren, Skoklosters slott, Sveriges museum om Förintelsen och Tumba bruksmuseum. Inom myndigheten finns också uppdragsverksamheten Arkeologerna med kontor runt om i landet.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Arkeologerna söker

Paleoekolog/arkeobotaniker till Arkeologernas kontor i Lund

Vi söker dig som har akademisk examen inom kvartärgeologi, biologi eller arkeologi med inriktning på paleoekologi eller arkeobotanik.

Arbetsuppgifter
Du ska delta som paleoekologisk/arkeobotanisk specialist i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Arbetet innefattar projektplanering, anbudsförfattande, fältarbete, analyser och rapportering, samt både populär och vetenskaplig publicering. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Tillsammans med arkeologer och andra specialister kommer du att bidra till metodutveckling. Arbetet förutsätter nära samarbete i projektgrupper.

Analysarbetet är en central del av tjänsten och innefattar i första hand bestämning och tolkning av makroskopiska och mikroskopiska växtrester i jordprover (t.ex. makrofossil, pollen, vedarter). Analysernas huvudsakliga syfte är att belysa och förklara kulturhistoriska fenomen och att tolka äldre tiders växtutnyttjande och miljöpåverkan. En viktig uppgift är även att tillföra ekologiska perspektiv till arkeologin och att bidra till att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt. Andra arbetsmoment är t. ex. bedömning av geologiska och arkeologiska lagers tillkomstsätt samt landskapsanalys. Tjänstens innehåll kan utvecklas beroende på kompetens och intresse.

Periodvis kommer du även att få arbeta som arkeolog och delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag så som att delta i projektplanering, anbud, fältarbete, rapportering och publicering. Du kommer att arbeta i fält med arkeologiska undersökningar, dokumentera och rapportera dessa. Resor som ibland inkluderar övernattning ingår i arbetet.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom kvartärgeologi, biologi eller arkeologi med inriktning på paleoekologi eller arkeobotanik. Du har vana av analys- och laboratoriearbete. Det är meriterande om du genom din tidigare yrkeserfarenhet eller forskning har arbetat med arkeologiska frågeställningar. I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper
Du har god samarbets- och organisationsförmåga, samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och att kommunicera dina resultat till olika målgrupper. Du är ansvarskännande, noggrann och strukturerad och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är intresserad av att driva egna forskningsidéer, samtidigt som du är serviceinriktad och förstår vikten av affärsmässighet. Du har god initiativförmåga och är intresserad av problemlösning och metodutveckling.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Det kan bli aktuellt med möten och fältarbete även vid Arkeologernas övriga regioner varvid veckovis bortavaro kan förekomma.

Ansökan
Gå in på SHM:s hemsida som du hittar här och klicka på knappen ”Ansök” längst ner till höger. Vi vill ha din ansökan senast 220506.

Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Hélène Borna-Ahlkvist
Regionchef Lund
010-480 82 32
helene.borna-ahlkvist@arkeologerna.com

Kicki Nylander
HR-specialist
08-519 556 08
kicki.nylander@shm.se

Tyra Ericson
Facklig företrädare SACO
010-480 82 41
tyra.ericson@arkeologerna.com