Paleoekolog/kvartärgeolog

Med inriktning på strandförskjutningsstudier

Ref 211-225-2019

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Kungliga Myntkabinettet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.  Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi söker dig som har akademisk examen inom kvartärgeologi, med inriktning på strandförskjutningsstudier och paleoekologi.

Arbetsuppgifter
Du ska delta som specialist i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Arbetet kan innefatta projektplanering, anbudsförfattande, fältarbete, analyser och rapportering, samt både populärvetenskaplig och vetenskaplig publicering. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Tillsammans med arkeologer och andra specialister kommer du att bidra till metodutveckling. Arbetet förutsätter nära samarbete i projektgrupper.

Analysarbetet är en central del av tjänsten och innefattar i första hand att belysa strandförskjutning, samt att förklara kulturhistoriska fenomen och att tolka äldre tiders växtutnyttjande och miljöpåverkan. En viktig uppgift är även att tillföra ekologiska perspektiv till arkeologin och att bidra till att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt. Andra arbetsmoment är t.ex. bedömning av geologiska och arkeologiska lagers tillkomstsätt samt landskapsanalys.

Tjänstens innehåll kan utvecklas beroende på kompetens och intresse.

Kvalifikationer
Du har akademisk examen inom kvartärgeologi, med inriktning på strandförskjutningsdynamik. Doktorsexamen är starkt meriterande. Erfarenhet av arkeobotaniska analyser (makrofossilanalys) är meriterande. Du har vana av analys- och laboratoriearbete. Det är meriterande om du genom din tidigare yrkeserfarenhet eller forskning har arbetat med arkeologiska frågeställningar. Erfarenhet av arbete inom uppdragsarkeologin är starkt meriterande. Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter. I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du har god samarbets- och organisationsförmåga, samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och att kommunicera dina resultat till olika målgrupper. Du är ansvarskännande, noggrann och strukturerad och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är intresserad av att driva egna forskningsidéer, samtidigt som du är serviceinriktad och förstår vikten av affärsmässighet. Du har god initiativförmåga och är intresserad av problemlösning och metodutveckling.

Anställningsvillkor
Tjänsten är tillsvidare, och med start efter överenskommelse. I tjänsten förekommer resor och övernattning på annan ort. Tjänsten är placerad i Hägersten.

Välkommen med din ansökan senast 6 mars 2019.

Här ansöker du!


Kontaktpersoner

Johan Anund
Regionchef Stockholm/Uppsala
010 4808061
johan.anund@arkeologerna.se

Kicki Nylander
HR-specialist
08 51955608
kicki.nylander@shm.se

Karl-Fredrik Lindberg
Facklig företrädare SACO-S
010-480 80 41
karl-fredrik.lindberg@arkeologerna.com