Vi söker dig som har akademisk examen inom kvartärgeologi, med inriktning på strandförskjutningsstudier och paleoekologi.

Arbetsuppgifter

Du ska delta som specialist i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Arbetet kan innefatta projektplanering, anbudsförfattande, fältarbete, analyser och rapportering, samt både populär och vetenskaplig publicering. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid. Tillsammans med arkeologer och andra specialister kommer du att bidra till metodutveckling. Arbetet förutsätter nära samarbete i projektgrupper.

Analysarbetet är en central del av tjänsten och innefattar i första hand att belysa strandförskjutning, samt att förklara kulturhistoriska fenomen och att tolka äldre tiders växtutnyttjande och miljöpåverkan. En viktig uppgift är även att tillföra ekologiska perspektiv till arkeologin och att bidra till att utveckla tvärvetenskapliga arbetssätt. Andra arbetsmoment är t.ex. bedömning av geologiska och arkeologiska lagers tillkomstsätt samt landskapsanalys.

Tjänstens innehåll kan utvecklas beroende på kompetens och intresse.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen inom kvartärgeologi, med inriktning på strandförskjutningsdynamik. Doktorsexamen är starkt meriterande. Erfarenhet av arkeobotaniska analyser (makrofossilanalys) är meriterande.

Du har vana av analys- och laboratoriearbete. Det är meriterande om du genom din tidigare yrkeserfarenhet eller forskning har arbetat med arkeologiska frågeställningar. Du ska även ha dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter. I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper

Du har god samarbets- och organisationsförmåga, samt god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och att kommunicera dina resultat till olika målgrupper. Du är ansvarskännande, noggrann och strukturerad och har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är intresserad av att driva egna forskningsidéer, samtidigt som du är serviceinriktad och förstår vikten av affärsmässighet. Du har god initiativförmåga och är intresserad av problemlösning och metodutveckling.

Anställningsvillkor

Tjänsten är tidsbegränsad till sex månader, med möjlighet till förlängning, och med start efter överenskommelse. I tjänsten förekommer resor och övernattning på annan ort.

Tjänsten är placerad i Hägersten.

Upplysningar om tjänsten lämnas av Johan Anund, telefon 010-480 80 61. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Kicki Nylander, tel. 08-519 556 08. Facklig företrädare för SACO är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Ansök senast 7 september!

Ange diarienummer 211-788-2018 på din ansökan som du skickar till registrator@shm.se senast 2018-09-07.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.

Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

Vi är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet.