Ref 211-194-2021

Statens historiska museers uppgift är att främja intresset för historia och sprida kunskap om kulturarvet som myndigheten förvaltar och bevarar. I myndigheten ingår Historiska museet, Livrustkammaren, Ekonomiska museet, Skoklosters slott, Stiftelsen Hallwylska museet samt uppdragsverksamheten Arkeologerna. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum. Vi ska vara attraktiva, angelägna och finnas lättillgängliga både i våra museilokaler, på våra utgrävningar samt digitalt.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal.

Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.

_______________________________________

Arkeologerna söker

Regionchef Linköping

Vi söker dig som vill vara med och bygga framtidens uppdragsarkeologi.

Arkeologernas uppdragsverksamhet omfattar alltifrån arkeologiska utredningar, undersökningar till olika specialistuppdrag. Kontoret i Linköping ansvarar främst för uppdrag inom Kalmar, Östergötland, Jönköping och Gotlands län. I regionen kommer det att finnas många spännande möjligheter inom uppdragsarkeologin de närmsta åren, med bland annat stadsutvecklingen i Norrköping och Linköping samt den stora infrastruktursatsningen på höghastighetsjärnväg.
Du kommer att leda en grupp som för närvarande består av 17 professionella och engagerade medarbetare. Inom gruppen finns en bred och djup ämneskompetens samt lång erfarenhet av att arbeta med stora projekt till kulturhistoriska planeringsunderlag. På kontoret finns flera disputerade medarbetare och specialkompetens inom t ex förmedling, landskapsarkeologi, historiska kartor, agrararkeologi, trädgårdsarkeologi och byggnadsarkeologi. Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten med kunskaps- och kundperspektiv i fokus så att den motsvarar organisationens behov och marknadens krav.

Arbetsuppgifter
I din roll som regionchef ligger fokus på att skapa förutsättningar för en stabil verksamhet med framtidsfokus. Genom att leda, organisera och stödja medarbetarna skapar du en miljö där ansvar och trygghet inom professionen råder. Du ska utveckla och upprätthålla en bra dialog med våra uppdragsgivare och regionens länsstyrelser. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat utvecklingsarbete, projektuppföljning, och förbättringsdialog med projektledarna.
Som regionchef ingår du i ledningsgruppen och rapporterar direkt till chefen för Arkeologerna. I ledningsgruppen kommer du att delta i arbetet med verksamhetens strategiska inriktning och till ständiga förbättringar av verksamheten. Då vi arbetar över regiongränser i våra uppdrag kommer du också att ha nära samarbete med andra region-/enhetschefer.
Tjänsten innebär omfattande kontakter med olika uppdragsgivare och myndigheter. För att lyckas med tjänsten kommer din förmåga till samordning, lösningsinriktning, effektivitet och tydlighet att vara avgörande.

Dina kvalifikationer
Du har intresse och dokumenterat god erfarenhet av ledarskap i en kund- och uppdragsfinansierad verksamhet. Vi ser gärna att du har arbetat i ledningsgrupp och med strategiska frågor. Vi förutsätter även att du har god kännedom om de ekonomiska förutsättningar som gäller för en uppdragsfinansierad verksamhet samt har för tjänsten relevant akademisk utbildning.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av det arkeologiska arbetsområdet och kännedom om den arkeologiska processen.

Personliga egenskaper
I din roll som regionchef är det viktigt att du är mål- och resultatinriktad. Du ska ha ett strategiskt helhetstänk, men även kunna ta dig an detaljfrågor. Därtill behövs ett engagemang och intresse för hela vår organisation och dess olika uppdrag.
Du ska vara lyhörd och ha mycket god samarbets- och organisationsförmåga. Som person är du inspirerande, positiv och tydlig i din kommunikation. Du har också förmåga att skapa delaktighet och engagemang hos dina medarbetare.
För att lyckas i befattningen måste du vara driven och kunna arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är ansvarskännande, noggrann och strukturerad samt kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper under rekryteringen.

Anställningsvillkor
Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare, med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning på 6 månader. Tjänsteresor förekommer.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 28 mars 2021!

Du ansöker genom att gå in på länken och klicka på knappen ”Ansök” längst ner till höger.

Kontaktpersoner

Irja Lööw
Avdelningschef
070-762 57 34
irja.loow@arkeologerna.com

Marie Ohlsén
Regionchef Linköping
010-480 81 01
marie.ohlsen@arkeologerna.com

Kicki Nylander
HR-specialist
08-519 556 08
kicki.nylander@shm.se

Tyra Ericson
Facklig företrädare SACO
010-480 82 41
tyra.ericson@arkeologerna.com