Arkeologernas verksamhet

Vi strävar ständigt efter att, i dialog med våra uppdragsgivare, bedriva en uppdragsarkeologi som är ändamålsenlig och effektiv, och samtidigt bidrar till en långsiktig vetenskaplig kunskapsuppbyggnad.  Vi genomför arkeologiska utredningar och undersökningar, kulturhistoriska planeringsunderlag samt prospektering och olika specialistuppdrag. Vår verksamhet bedrivs samordnat i hela landet och utgår från de fem kontoren.

Kontoret i Linköping står inför många spännande uppdragsmöjligheter; bland annat kopplat till stadsutvecklingen i Norrköping och Linköping samt de stora infrastruktursatsningarna på höghastighetsjärnväg.

Arbetsuppgifter

Som regionchef planerar, leder och följer du upp det operativa uppdragsakeologiska arbetet. Regionchefen har personalansvar för tjugotalet professionella, erfarna och hängivna medarbetare. I rollen som regionchef förväntas du bidra till kontinuitet och stabilitet genom att upprätthålla ett gott samarbete med uppdragsgivare. Du rapporterar till chefen för Arkeologerna och ingår i Arkeologernas ledningsgrupp. I ledningsgruppen förväntas du bidra till verksamhetens strategiska och affärsmässiga utveckling.

Dina kvalifikationer

Vi söker dig som har flera års erfarenhet som chef. Erfarenhet av ledningsgruppsarbete är meriterande. Du har erfarenhet av att leda kunskapsintensiv, operativ och konkurrensutsatt verksamhet. Du har relevant akademisk examen. Examen inom arkeologi är meriterande.

Personliga egenskaper

Vår verksamhetsidé bygger på mål- och resultatfokus. Därför förväntas du ha en affärsmässig utgångspunkt, vara strukturerad och ha förmåga att prioritera. Du tar och behåller initiativ. Det är också betydelsefullt att du är positiv, kommunikativ, tydlig och har förmåga att se helheten. Du ska ha goda ledaregenskaper vilket bl a innebär prestigelöshet och samarbetsförmåga, som är en förutsättning för delaktighet, öppenhet och engagemang hos dina medarbetare. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är tillsvidare och på heltid. Placeringsorten är Linköping och resor i tjänsten förekommer. Vi tillämpar 6 månaders provtjänstgöring.

Upplysningar

Upplysningar om tjänsten lämnas av chefen för Arkeologerna Irja Lööw, tel. 010-480 80 02. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Emelie Gloza, tel. 08-519 556 07. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Din ansökan med CV skickas senast den 8 december 2017 till Statens historiska museer, registrator@shmm.se.  Ange diarienummer 211-2017-1277 i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.

Ladda ner informationen som pdf.