Flera mycket ovanliga avbildningar av människor i form av figuriner hittades under utgrävningen av en 4500 år gammal stenåldersboplats vid Tråsättra i Åkersberga. Nu har Österåkers kommun tillsammans med Arkeologerna gjort säljägarnas värld levande igen.

Ett stort antal helt unika lerfiguriner hittades under utgrävningen i Tråsättra. De är minst 4 500 år gamla och kan vara de äldsta avbildningarna av människor i Sverige. Foto: Arkeologerna CC-BY
Ett stort antal helt unika lerfiguriner hittades under utgrävningen i Tråsättra. De är minst 4 500 år gamla och kan vara de äldsta avbildningarna av människor i Sverige. Foto: Arkeologerna CC-BY

– Det är ett helt unikt projekt där forntiden visualiseras digitalt och är tillgänglig både på platsen och virtuellt, säger arkeologen Niclas Björck.

Vi står mitt ute i en liten skogsbacke omgiven av höga träd, ett stenkast från ett villaområde med lekande barn. Luften är hög och klar och novemberkylan har smugit sig på men några av trädens löv skiftar fortfarande i gult. En lätt dimma vilar över området. För 4500 år sedan såg platsen helt annorlunda ut, då var det en ö i den dåvarande skärgården och människor levde som jägare och samlare vid en forntida sandstrand. Men de lämnade spår efter sig och 2016 såg den gamla boplatsen med rester av hyddor och härdar dagens ljus – liksom hundratals fynd av redskap, keramikkärl i miniatyr och lerfiguriner. Under den arkeologiska utgrävningen hittades över 300 fragment av lerfiguriner, varav flera intakta. Det är främst avbildningar av människor men även djur.

När arbetet ute i fält avslutades var intresset från kommunen stort om hur man skulle kunna fortsätta och göra den arkeologiska kunskapen tillgänglig för fler. Förutom skolvisningar och föreläsningar så väcktes tidigt tanken om att göra något mer tillsammans och idéer bollades fram och tillbaka mellan Österåkers kommun och Arkeologerna, berättar Niclas Björck.

Något som även Pontus Gustafsson, 3D- och visualiseringsutvecklare på Österåkers kommun, instämmer i.

– Kommunens dåvarande kultursekreterare Birgit Lindholm ville göra något extra och vi kände att bara sätta upp en vanlig informationstavla gjorde inte området rättvisa. Jag var ute på en guidad visning en dag av Gottsundaborgen och såg bara jättemycket sten, jag förstår att arkeologer kan se det på ett annat sätt, men för mig var det en stenhög. Då föddes idén om att vi skulle göra en digital rekonstruktion.

En hel digital värld har byggts upp i samarbete med Arkeologerna. Bild: Österåkers kommun

Genom 3D-visualisering skapades en modell av hur boplatsen såg ut som man genom mobilen eller datorn kan besöka var man än befinner sig och kliva in i. Där du kan uppleva säljägarnas sedan länge försvunna värld, gå in i och titta närmare på hyddor och vända på föremål. Arkeologerna stod för informationsunderlag och 3D-skannade ett 20-tal olika föremål och figuriner. Det gör att den som vill även kan skriva ut en kopia av föremålen i en 3D-printer. Pontus Gustafsson skapade den digitala världen och flera anställda inom kommunen kom på kreativa lösningar när det gällde den fysiska utställningen.

Pontus Gustafsson på Österåkers kommun brinner för att göra forntiden mer digital. Foto: Österåkers kommun
Pontus Gustafsson på Österåkers kommun brinner för att göra forntiden mer digital. Foto: Österåkers kommun

– Det var många i kommunen som var engagerade och tyckte det var jätteroligt. Tanken med den digitala biten var att det skulle bli interaktivt och inte bara vara en vanlig webbsida. Den digitala världen tog inte jättelång tid att skapa men det var viktigt att se till att all information som till exempel utseende på hyddor och föremål blev korrekta, säger Pontus Gustafsson:

– Det här är bara ett första steg. Det nya konceptet heter Visualiserad forntid och tanken är att vi ska fortsätta jobba med det på samma sätt på andra platser med samma typ av upplägg. Kanske kan vi till exempel göra något liknande i Biskopstuna i Åkersberga, med den gamla ärkebiskopsborgen.

På platsen där figurinerna hittades har det blivit en utomhusutställning. Foto: Österåkers kommun
På platsen där figurinerna hittades har det byggts en utomhusutställning. Foto: Österåkers kommun

Det finns även en fysisk utställning på platsen med en utsiktsplats som har byggts på den forna stranden varifrån man bland annat kan se en bevarad eldstad och hällar som använts när stenåldersmänniskorna slipade och malde, allt markerat i terrängen. Och en dag när dimman sakta svävar över markerna är det lätt att föreställa sig att den forntida världen finns alldeles, alldeles nära.

– Vi håller på med arkeologi för att kunna skriva vår gemensamma historia och nå ut till de som man faktiskt gör det här arbetet för. Tar man exemplet med utomhusutställningen så blir det ett sätt för närboende och skolor att ta del av sin historia och de levande berättelserna utanför knuten. Skolelever i trean har börjat gå hit när de läser om stenåldern för det är i backen nära skolan som deras historia finns, säger Niclas Björck och tillägger:

– Jag känner inte till någon annan kommun där man gjort något liknande. Genom 3D-visualisering kan man gå in i den forntida världen och uppleva hur det såg ut med havet och hyddorna. Det blir en helt ny dimension i förmedlingen. Det är en modell som skulle kunna användas på fler platser, det är bara fantasin som sätter gränsen.

Besök den virtuella världen på Österåkers kommuns hemsida