Vi söker dig med erfarenhet av stenåldersarkeologi och flera års erfarenhet av att leda projekt.

Arbetsuppgifter

Som arkeolog kommer du att delta i den arkeologiska uppdragsverksamheten. Du kommer att arbeta med olika delar av arkeologiska uppdrag såsom att delta i projektplanering, skriva anbud, fältarbete, dokumentation, rapportering och publicering. Du kommer att delta i fältarbete under stor del av året.

Arbetsuppgifterna omfattar bland annat ledning eller biträdande ledning av arkeologiska projekt så att uppsatta mål nås. Dessutom ingår handläggning av ärenden i arbetsuppgifterna. Projekten kan komma att beröra alla arkeologiska tidsperioder från stenålder till nyare tid men din huvudinriktning kommer att vara förhistorisk arkeologi, specifikt stenålder.

Kvalifikationer

Du har akademisk examen med inriktning arkeologi. Har du kunskap om flintteknologi, typologi, analyser och registrering av flintmaterial är det meriterande. Är du även insatt i kunskapsläget kring västsvensk stenålder är det också meriterande. Du bör ha medverkat vid undersökningar av stenåldersboplatser. Du har god kännedom om de arbetsmoment som ingår i arkeologisk uppdragsverksamhet och dokumenterad erfarenhet av att planera och leda komplexa undersökningar av lämningar från förhistorisk tid. Meriterande är också om du har erfarenhet av att skriva arkeologiska anbud.

Du har dokumenterad erfarenhet av att skriva vetenskapliga texter. God erfarenhet av digital dokumentationsteknik är nödvändig och erfarenhet av ärendehandläggning inom kulturmiljövården är meriterande.

Du får gärna vara intresserad av att driva egna forskningsidéer och tillföra nya perspektiv. Du har god förmåga att kommunicera dina resultat över ämnesgränserna och till olika målgrupper.

Det är meriterande om du redan har arbetat hos Arkeologerna och är insatt i våra arbetsmetoder och system.

I arbetet krävs körkort.

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är engagerad och har ett stort intresse för uppdragsarkeologisk verksamhet. Som projektledare ser du vikten av affärsmässighet och att skapa goda kontakter med exploatörer och länsstyrelsen.

Du har god samarbets- och organisationsförmåga liksom en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. För att lyckas i befattningen är du även ansvarskännande, noggrann, strukturerad, har god förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Tjänsten är på heltid och gäller tillsvidare med start efter överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Ditt tjänsteställe kommer att vara i Mölndal men då regionen är stor förekommer ofta resor och övernattningar. Arbete kan även komma att utföras i andra delar av Sverige vilket då kan medföra veckovis bortavaro.

Upplysningar om tjänsten lämnas av regionchef Bo Kölqvist, tel. 010-480 81 91. Uppgifter om anställningsvillkor lämnas av personalspecialist Kicki Nylander, tel. 08-519 556 08. Facklig företrädare för SACO-S är Tyra Ericson, tel. 010-480 82 41.

Ansök senast den 19 augusti!

Din ansökan med CV skickas senast den 19 augusti till Statens historiska museer, registrator@shm.se . Ange diarienummer 211-539-2018  i din ansökan och skriv detta samt namn i ämnesraden i ditt e‑postmeddelande.

Arkeologerna är landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. Vår verksamhet finansieras genom externa uppdrag och idag är vi ca 100 anställda. Under den arkeologiska fältsäsongen har vi även säsongsanställd personal. Vår målsättning är att bedriva en effektiv uppdragsarkeologisk kunskapsuppbyggnad till gagn för kulturmiljövården, samhällsplaneringen, forskningen och allmänheten. Arkeologerna har kontor i Linköping, Lund, Mölndal, Stockholm och Uppsala.Vi är en del av Statens historiska museer som är en central museimyndighet bestående av Arkeologerna, Historiska museet, Kungliga Myntkabinettet, Livrustkammaren, Skokloster slott och Hallwylska museet. Myndigheten bedriver även museiverksamhet vid Tumba bruksmuseum.