Barumskvinnan

Publikation

Kvinnan från Barum – från äldre stenåldern

Bok, 2015. Björn Wallebom