Berggrundskartering

Tjänst

Berggrundskartering och blockinventering

Sten betraktas ofta som ett informationslöst material, men det stämmer inte. Genom en geologisk bedömning och analys kan stenmaterialet avslöja...