eriksgata

Publikation

Den medeltida eriksgatan och bebyggelsespår i Skänninges utkant

Rapport 2017:26. Rikard Hedvall och Annika Konsmar. Arkeologisk förundersökning och undersökning, Östergötland.