fiskeanläggningar

Publikation

Fiskeanläggningar i Motala ström

Rapport 2017:120. Arkeologisk undersökning. Östergötland, Motala kommun, Motala socken, Kanaljorden 3:45, Motala 188. Staffan von Arbin med bidrag av Fredrik Molin