Kimstads kyrka

Publikation

Kimstads kyrka – renovering av södra kyrkogårdsmuren

Rapport 2016:71. Arkeologisk byggnadsdokumentation, Östergötland. Rikard Hedvall